14 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Șipițin Nicolai

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Șipițin Nicolai, cetățean al R. Moldova, născut la data de 29.10.1953, număr de identificare 0961605557367, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, orș. Anenii Noi, str. Soarelui, nr. 42, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal, nr. 2700 din data de 29.09.1999 eliberat de către notarul Pârcălab Valentina, cu sediul în orș. Anenii Noi.