24 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Simion Tamara

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
cet. Simion Tamara, domiciliat în Republica Moldova, raionul Călăraşi, satul Novaci, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmăție eliberat pe numele soțului supravețuitor, a bunului imobil nr.1-400 din 16.03.2022 autentificat de notarul eliberat de notarul Cheșcu Hristofor, preluat de către notarul Boldurescu Valentina, în baza Ordinului M.J. nr.223 din 24.08.2023