2 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SILIVESTROV BORIS

Cet. SILIVESTROV BORIS, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Alexei Mateevici, nr.139, ap.,1, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în prooprietate privată cu nr.228 din 26.01.1994, autentificat la biroul notarila de stat din or.Făleşti.