24 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Silitrari Liubovi

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Silitrari Liubovi, domiciliată în s. Taraclia, str. Căinari, nr. 60, r-nul Căușeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 4076 din data de 30.06.2005, eliberat de notarul privat Bagrin Maria.