2 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Sidoriuc Valentin

Cet. Sidoriuc Valentin, domiciliat în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 5926 din 29.06.2007, autentificat de notarul Dimitriu Svetlana pe numele cet. Leahu Nina