3 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Shosheva Oleksandra

Cet. Shosheva Oleksandra, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, str. K. Marx 5 ap. 40, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor nr. 9773, 9774 din 28.10.2005, întocmit de notarul Arnaut Ana.