26 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

SERJANTU ALEXANDRU

Cet. SERJANTU ALEXANDRU, născut la 15.08.1953, domiciliat în sat. Recea, r-nul Rîşcani, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 2587 din 03.05.2012, autentificat de notarul public PURCEL LUDMILA, cu sediul biroului în or. Rîşcani, str. Independenţei, nr. 20.