30 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

SERGHIENCO SERGIU

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. SERGHIENCO SERGIU, domiciliat în or. Lipcani, r. Briceni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de delimitare a cotelor-părţi din proprietate comună în devălmăşie şi donaţie a 4/5 cote-părţi din apartament nr. 3865 din 08.08.2016, autentificat de notarul Strîmbu Valentina.