15 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Şerban Vasil

cet. Şerban Vasile,  domiciliată în Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.1576 din 18.08.2015,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco