18 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Șeptichina Svetlana

Cet. Șeptichina Svetlana, cetățenia Republicii Moldova, născută la 16.04.1966, domiciliată: Republica Moldova, or. Rezina, str. Păcii nr. 11, aduce la cunoștință pierderea originalului Contractului de vînzare-cumpărare nr.6476 din 02.07.2007, autentificat de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.