14 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Semenco Victor

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Semenco Victor, domiciliat în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Cunicea, număr de identificare 2007017003233, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr. 6623 din 18.06.2010, eliberat de notarul public Ion Conoval.