11 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Secrieru Elena

Cet. Secrieru Elena, data nașterii: 27.07.1980, IDNP: 2000024025056, domiciliul: str. Păcii, nr. 3, bl. B, ap. 23, or. Nisporeni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare/cumpărare nr. 13280 din 21.12.2011, eliberat de către notarul  Butnaru Rodion.