21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Sebov Evgheni

Subsemnata ONOFREI TATIANA la cererea cet. SEBOV EVGHENI solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalelor actelor notariale cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalelor actelor notariale:

Cet. SEBOV EVGHENI, domiciliat în mun. Chişinău, str.Măcieşilor, nr.10, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE A IMOBILULUI nr. 2331 din 12.03.2020, întocmit de notarul ONOFREI TATIANA.