31 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Scutelnic Olga

Cet. Scutelnic Olga, cetăţenia Republicii Moldova, domiciliată: R. Moldova, r-nul Rezina, s. Ciorna, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare- cumpărare nr. 1418 din 14.08.1973, autentificat la BNS or. Rezina.