5 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Scutelnic Dmitrii

Cet. Scutelnic Dmitrii, cetăţean al Republicii Moldova,  domiciliat în oraşul Şoldănești, strada Muncitorilor nr. 41, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor testamentar din data de 17 septembrie 2003 /şaptesprezece septembrie două mii trei/ nr. 3031, întocmit de către notarul Pietraru Iurie .