21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

SCUTARI MARIA

Expediat cu nr. 193
La data de 21.03.2024

Subsemnatul LEONID TATIAN, la cererea cet. SCUTARI MARIA, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. SCUTARI MARIA, domiciliată în satul Pietrosu, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:
– Contractului de donaţie nr. 4399, autentificat de notarul Leonid Tatian la 01.10.2004

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantul SCUTARI MARIA, la data de 20.03.2024 conform contului spre plată nr. 603625180

Notarul Leonid Tatian