22 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Scutari Iolanda

cet. SCUTARI IOLANDA, cetățeană a R.M, născută la data de 01.12.1997, IDNP 2005044078314, legitimată cu buletin de identitate nr.B44067193, eliberat de ASP la data de 10.04.2023, domiciliată în or. Ialoveni, str. Merilor, nr.78, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare cu nr. 4040, autentificat de notarul Diaconu Galina la data de 27.09.2016.