29 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Scutari Igor

Cet.Scutari  Igor, domiciliat însatul Rădoaia, raionul Sîngerei, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare  sub nr.7121  din 01.11 .2018 ; autentificat de notarul Condorachi Grigore.