27 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Scutari Dmitri

Cet. Scutari Dmitri, născut (ă) la 23.05.1987, IDNP – 2006032057834, domiciliat(-ă) în s. Căinarii Vechi, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 1-1373 din 16.10.2023, eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.