7 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SCUTARI ANATOLIE

Cet. SCUTARI ANATOLIE, domiciliat  în  or. Dondușeni,  str. Independenței, nr. xx ap. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 1785 din 11.11.1993, autentificat de BNS Dondușeni.