25 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

SCROB OLGA

Cet. SCROB OLGA, născută la 25.04.1982, cetățean al R. Moldova, numărul de identificare 0992907188357, cu reședința temporară în Republica Italiană, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor testamentar autentificat cu nr. 1030 la 12.03.2008 de către notarul Grosul Sergiu.