9 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SCOVORODIN Anatolii

Cet. SCOVORODIN Anatolii, domiciliat în mun. Edineţ, str. Şoseaua Bucovina nr. 39, ap.4, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 856 din 04.02.2013 autentificat de notarul public Morea Galina.