1 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SCORPAN GHEORGHE

Cet. SCORPAN GHEORGHE, domiciliat sat. Hiliuţi, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor legal cu nr.3560 din 03.07.2003, autentificat la biroul notarului privat Şoldan Iurie din or.Făleşti.