16 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Scobici Claudia

Cet.Scobici Claudia, domiciliată în mun.Străşeni, Cartierul Locativ 2, casa nr.1, ap.19, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal, nr.1283 eliberat la 03.06.2002 de către notarul Goncearuc Galina.