18 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Scoarță Gheorghe

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. SCOARȚĂ GHEORGHE, cetățean al R.M, IDNP 0981002019103, legitimat cu buletin de identitate nr. A44106960, eliberat de of.44 la data de 16.10.2009, domiciliat în s. Pojăreni, r-nul Ialoveni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Tranzacție de împărțirea averii succesorale cu nr. 3611, autentificat de notarul Diaconu Galina la data de 04.09.2002.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 18.03.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.93356.