30 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SCHIȚCO ALEXANDRU

Cet. SCHIȚCO ALEXANDRU, domiciliat în mun. Bălți, str. Conev, 42, ap. 60,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare nr. 3940 din 18.06.2012 întocmit de notarul Edu Ana.