4 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Şchiopu Valentin

Cet. Şchiopu Valentin, domiciliat în r-l Şoldăneşti, s. Cotiujenii Mari, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 4226 din 13.07.2000 întocmit de notarul Matuşevschi Lucia.