18 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Șcerbatiuc Dorin

Cet. Șcerbatiuc Dorin, domiciliat în R.Moldova, raionul Edineţ, s.Gordinești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr.11523 din 11.12.2018, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.