15 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

ȘCERBACOV GRIGORI

ȘCERBACOV GRIGORI,  domiciliat  în  sat. Pocrova, r-nul  Dondușeni,  aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 303 din 03.02.2016,  Contractului de vînzare-cumpărare nr. 4315 din 20.05.2016 și Contractului de vînzare-cumpărare nr. 305din 03.02.2016.