3 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

SC ”VASSMERTUR” SRL

Cet. LISNIC GHENADIE, administratorul al SC ”VASSMERTUR” SRL, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1, ap. 185, aduce la cunoștință pierderea originalului actelor notariale: Contract de vînzare-cumpărare nr. 5970 din 25.11.2009, autentificat de notarul Dolineanu Ludmila.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 03.07.2024, conform ordinului de plată nr. 631121258.

Notarul Danil Anghelina