3 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Savisko Svitlana

Cet. Savisko Svitlana, domiciliată în Ucraina, oraşul Poltava, strada Ciuraivnî nr. 3/2 ap.261, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de moştenire testamentară  din data de 10 decembrie 1993 nr. 2-2152, întocmit de către notarul de stat Pietraru Iurie, biroul notarial de stat din Şoldăneşti, Republica Moldova.