23 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Savin Ion

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Savin Ion, cu domiciliul în s. Mașcăuți, r-nul Criuleni aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar înregistrat cu nr. 2-1/8587 din 27.11.2008, eliberat de notarul privat Petru Chirtoacă, or. Criuleni.