28 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

SAVCO VADIM

Cet.SAVCO VADIM, domiciliat în domiciliat în or.Biruința, str.Uzinei, nr.xx, ap.xx, raionul Sîngerei, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr.01/26 din 11.08.2020, autentificat de notarul Condorachi Olga, cu sediul în or.Sîngerei, str.Independenței, nr.89/1, R.Moldova.