17 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Sava Maria

Cet. Sava Maria, domiciliată în orş. Anenii Noi, sat. Socoleni, str. Păcii nr. xx, ap. xx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial Contractului de donaţie a imobilului cu                nr. 2179 din 17.08.2005 autentificatde notarul Pârcălab Valentina.