23 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SAVA ALLA

   Cet. SAVA ALLA, domiciliat or.Făleşti, sr. N. Testemiţeanu, nr.9 Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie cu nr.7196 din 06.11.2009, autentificat la biroul notarului Şoldan Iurie din or.Făleşti.