20 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Său Vladimir

Cet. Său Vladimir, domiciliat s. Tuzara, str. Vasile Alecsandri nr. 69, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatele de moştenitor legal nr. 3782 şi nr. 3783 eliebrate la 12.06.2008 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.