17 mai, 2021 Aviz pierdere act notarial

Șarban Vasile

cet. Șarban Vasile, domiciliată în: or. Otaci, str. Nikolai Gogol, nr. 55, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare  din data de 11.06.2008 nr. 5141, eliberat de autentificat de notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21 A, R. Moldova.