3 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Șarban Nina

Șarban Nina, IDNP 2004016088124, domiciliată pe adresa: Republica Moldova, Călărași, Meleșeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a terenului agricol Nr.839 din 16.03.2004 autentificat de notarul privat Tudor Antoni, cu sediul biroului în or. Călărași.