5 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

ŞAPIRA NADEJDA

Cet.ŞAPIRA NADEJDA, domiciliat în or.Făleşti, str. M. Eminescu, nr.5, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor cu nr. 2-1031 din 15.06.1988, autentificat la biroul notariald de stat din or.Făleşti.