23 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SANDULEAC MARINA

Cet. SANDULEAC MARINA, domiciliată or. Făleşti, str. M.Eminescu, nr.xxx, ap.xx Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor  legal cu nr.3837 din 10.07.2006, autentificat la biroul notarului Şoldan Iurie din or.Făleşti.