3 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Sandu Larisa

Cet. Sandu Larisa, domiciliată în rl. Anenii Noi, sat. Bulboaca, str. A. Donici              nr. 1, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devalmăşie cu nr. 2103 din data de 17.07.2006, eliberat de notarul privat Valentina Pârcălab, cu sediul orş. Anenii Noi pe numele Barcari Natalia, 08.04.1980.