15 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Șalin Olga

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

cet. Mironaș Milia, născută la 01.06.1950, IDNP 2003027077873, domiciliată în satul Brăviceni, raionul Orhei, R. Moldova, în calitate de moştenitoare a cet.Șalin Olga, decedată la data de 26 noiembrie, anul 2023, IDNP 2001027234571, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatului de moștenitor testamentar nr.9325 din 02.08.2013, eliberat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V. Mahu nr.143/1.