28 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Sajin Valentina

cet.Sajin Valentina, născută la 25.05.1951, IDNP 2001027423513, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Susleni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor legal nr.1665 din 15.03.2004, eliberat de către notarul Lencuţa Iulia cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.