9 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SAJIN Anjela

Cet. SAJIN Anjela, domiciliată în s. Feteşti, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2052 din 18.03.2015 autentificat de notarul Morea Galina.