22 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Sainsus Ina

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. SAINSUS INA, cetățeană a RM, născută la data de 04.10.1983, IDNP 2000044080820, legitimată cu buletin de identitate nr. B01164918, eliberat de ASP la data de 25.03.2019, domiciliată în com. Răzeni, r-nul Ialoveni, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație cu nr. 2637, autentificat de notarul, Diaconu Galina la data de 20.06.2005.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 21.03.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.276.