7 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

SAINCIUC VALENTINA

Subsemnata, Viorica Nagacevschi, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informației despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conținut:
Informație
privind deschiderea procedurii succesorale
Notarul, Viorica Nagacevschi, cu sediul biroului la adresa: R.Moldova, mun.Chişinău, str.B.Bodoni, 45, bir.309, anunț despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SAINCIUC VALENTINA, născut/ă la 28.10.1920, IDNP 2002002043867, decedat/ă la 01.11.2021.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru luna iulie, două mii douăzeci și patru.