12 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

ȘAGANEANU NATALIA

Cet. ȘAGANEANU NATALIA, domiciliată în mun.Chișinău, str. N. Dimo 27/1, ap. 53, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor legal nr. 4051 eliberat la data de 11.12.2007 de I. Sandu, notarul de stat al or. Telenești, exemplar al originalului fiind păstrat în arhiva notarului Sandu Ina.