11 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

ȘADRINA ANJELA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet.  ȘADRINA ANJELA,   domiciliat/ă în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, nr. 52, ap. 2, aduce  la  cunoștință  pierderea  originalului Certificatului de moștenitor legal nr. 3681  din 18.03.2005, eliberat de către notarul  Diana Zgardan.