30 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SA ”MECGRATO”

SA ”MECGRATO”, IDNO 1003604150563, cu sediul MD-4626, bd. Renașterii nr.1, or. Cupcini, r-nul Edineț, administrator PURCĂREANU Gheorghe, domiciliat în mun. Edineţ, str. Meșterul Manole nr.15, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de ipotecă nr.7730 din 14.08.2019 autentificat de notarul Morea Galina.