5 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

S.R.L. ”AGROIMPORTEXPORT-STRUNGARI”

cet. STRUNGARI SILVIA, domiciliată în Mun.Chișinău, aduce la cunoștință pierderea originalului actelor notariale: contracte de schimb nr.11777 din 25.08.2011, nr.13403 din 23.09.2011; contracte de donație nr.11778 din 25.08.2011, nr.12600 din 08.09.2011; contracte de vânzare-cumpărare nr.nr.8763, 8764, 8765 din 27.06.2011, nr.8850 din 29.06.2011, nr.8944 din 30.06.2011, nr.nr.9061, 9063, 9064 din 04.07.2011, nr.nr.9273, 9274, 9275 din 07.07.2011, nr.nr.10724, 10726, 10726”a” din 29.07.2011, nr.10877 din 01.08.2011, nr.11048 din 17.08.2011, nr.12337 din 05.09.2011, nr.12698 din 09.09.2011 și nr.14132 din 06.10.2011, autentificate de notarul public Iliescu Ludmila, în numele cumpărătorului S.R.L. ”AGROIMPORTEXPORT-STRUNGARI”, IDNO 1007600041061.